Crypto van A tot Z

Glossarium:

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

All | A D G V
There are currently 4 names in this directory
aanbieder van een bewaarportemonnee
entiteit die diensten aanbiedt om namens haar cli├źnten cryptografische priv├ęsleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen.
de Nederlandsche Bank
de Nederlandsche Bank N.V.
gekwalificeerde deelneming
rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap.
virtuele valuta
een digitale weergave van waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld heeft, maar die door natuurlijke personen of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld.