Crypto van A tot Z

Glossarium:

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

All | A D G V
There are 1 names in this directory beginning with the letter G.
gekwalificeerde deelneming
rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap.