Crypto van A tot Z

Glossarium:

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

All | A D G V
There are 1 names in this directory beginning with the letter V.
virtuele valuta
een digitale weergave van waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, die niet noodzakelijk aan een wettelijk vastgestelde valuta is gekoppeld en die niet de juridische status van valuta of geld heeft, maar die door natuurlijke personen of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld.