Juridische informatie

Bedrijf:

Crypto Compendium

 

Juridisch adviesbureau

 

 

Contactgegevens

Clint Cabell (Eigenaar)
+ 31 6 11 11 91 06
clint@cryptocompendium.nl

 

Handelsregister en btw-nummer

Crypto Compendium is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 73776467. Het btw-identificatienummer van Crypto Compendium is NL002248704B11.

 

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Op alle rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van Crypto Compendium van toepassing. De algemene voorwaarden worden ook op verzoek gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter.