Wetgeving

Ontwikkelingen omtrent wetgeving

2020
januari 10

Uiterste implementatie datum

De wijzigingen van de Richtlijn (EU) 2015/849 van moeten uiterlijk op 10 januari 2020 worden omgezet in Nederlandse wetten.

Bekijk hier alle kamerstukken in het Wwft-dossier.

2019
december 3

Tweede Kamer debat Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

november 8

Seminar Integriteitstoezicht van de DNB

De Nederlandsche Bank gaf een Seminar Integriteitstoezicht. Hierin werd aan cryptobedrijven uitgelegd welke regels op hen van toepassing zijn wanneer het wetsvoorstel wordt geïmplementeerd.

juli 2

Wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer

Minister Hoekstra van Financiën biedt de Tweede Kamer het wetsvoorstel wijziging vierde anti-witwasrichtlijn aan. Dit wetsvoorstel is aangepast aan de consultatie en het advies van de Raad van State. Klik hier voor de tekst. 

juli 2

Brief van de Minister

In de brief van 2 juli 2019 schrijft de Minister van Financiën de Koning en Tweede Kamer aan. Hij schrijft dat het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting zijn aangepast. Het vergunningstelsel is gewijzigd in een registratieplicht. Klik hier om de brief te lezen. 

juli 2

Advies Raad van State uitgebracht

In het advies van de Raad van State staat ook dat de Europese richtlijn het niet mogelijk maakt een voorgeschreven registratieplicht vorm te geven als een een vergunningstelsel. Klik hier voor de volledige tekst. 

april 4

Advies aanvraag aanhangig Raad van State

januari 15

Consultatie

Op 15 januari is de consultatie gesloten. Klik hier om de reacties te lezen.

2018
december 11

Consultatie

Het wetsvoorstel is aangeboden ter consultatie. Men kon vanaf 11 december 2018 tot 15 januari 2019 online reageren op het wetsvoorstel. Klik hier voor meer informatie.

 

juli 11

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Op 11 juli 2018 werd het Nederlandse wetsvoorstel gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel worden de begrippen “virtuele valuta” en “aanbieder van een bewaarportemonnee” aan de Wwft toegevoegd. Er zou ook een vergunningstelsel komen voor aanbieders van wisseldiensten en bewaarportemonnees. Klik hier voor de volledige tekst.